LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Jubei Mezahn
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 25 May 2009
Pages: 226
PDF File Size: 16.71 Mb
ePub File Size: 3.45 Mb
ISBN: 829-2-16026-377-7
Downloads: 12373
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigashakar

Daca partile nu s-au impacat, dar in cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta, in cazul cand stabileste vinovatia, pronunta impotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in art. Pedepsele complementare, masurile de siguranta, precum si masurile educative neexecutate si neprevazute in legea noua, nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta lege.

Daca fapta prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa. La aceasta pedeapsa se pot adauga una sau mai multe pedepse complementare. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de acesta din greseala sau din intamplare.

Persoanele indreptatite sa ceara schimbarea numelui sunt cetatenii romani cu domiciliul in tara sau in strainatate conform prevederilor art.

Daca pedeapsa anterioara a fost executata in parte, contopirea se face intre pedeapsa ce a mai ramas de executat si pedeapsa aplicata pentru infractiunea savarsita ulterior. Vatamarea corporala grava, savarsita impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani. Revocarea este obligatorie in cazul cand fapta savarsita este o infractiune contra sigurantei statului, o infractiune contra pacii si omenirii, o infractiune de omor, o infractiune savarsita cu intentie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave.

Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate xin la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente. Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat.

  DRIVEN BY PAUL LAWRENCE AND NITIN NOHRIA PDF

Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare se vireaza de indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta. Aplicarea facultativa a legii 0204 mai favorabile in cazul pedepselor definitive. XI 1 Pentru obligatiile fiscale restante la 31 augustpenalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:.

La articolulalineatul 7 se abroga. In cazul in care 5554 circumstante agravante, persoanei juridice i se aplica amenda care poate fi sporita pana la maximul special, prevazut in art. Aceasta masura poate fi luata pe o durata de pana la 2 ani. Daca fapta prevazuta in alineatul precedent se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. Sectiunea II Infractiuni pe campul de lupta. Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in caz de liberare conditionata a minorului. Ceilalti participanti la incaierare se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta in alin. Sporul prevazut in art.

Pedeapsa astfel stabilita se executa intr-un loc de detinere. Neluarea masurilor necesare in operatiile navale.

Neprezentarea la incorporare sau concentrare. In timp de razboi, fapta prevazuta in alin. Cererea poate fi depusa personal, prin mandatar cu procura speciala, data in forma autentica, iar daca este data in strainatate, la Misiunea Diplomatica a Romaniei din tara de resedinta ori la un notar public strain, trebuie sa fie aplicata apostila, conform conventiei de la Haga sau imputernicire avocatiala.

Mai multe articole despre stare civila.

Legislație

Sustragerea de la rechizitii militare. Revocarea suspendarii pedepsei nu are loc insa, daca infractiunea savarsita actualiaata a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare. In cazul in care parasirea comenzii s-a savarsit in actuaalizata luptei, de catre comandantul unei nave actualkzata al unei grupari de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute in art.

Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de indreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat in mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putand cuprinde chiar tot restul pedepsei. Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut, se aplica cea mai grea dintre acestea. In acest caz, partea din termenul de incercare care reprezinta durata pedepsei pronuntate de instanta se reduce in mod corespunzator.

  ACID AND ALKALINE HERMAN AIHARA PDF

In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

In cazul infractiunilor sctualizata termenul curge de la data incetarii actiunii sau inactiunii, iar in cazul infractiunilor continuate, de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni. O noua cerere nu se poate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un 22004 de la data respingerii cererii anterioare.

In cazul aplicarii concomitente a dispozitiilor cu privire la circumstante agravante, recidiva si concurs de infractiuni, pedeapsa inchisorii nu poate depasi 25 de ani, daca maximul special pentru fiecare infractiune este de 10 ani sau mai mic, si 30 de ani, daca maximul special pentru cel putin una dintre infractiuni este mai mare de 10 ani. Timpul in care condamnatul, in cursul executarii pedepsei, se afla bolnav in spital, intra in durata executarii, afara de cazul in care si-a lrgea in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constata in cursul executarii pedepsei.

Noul grafic de esalonare dln comunica contribuabilului prin decizia organului fiscal.

In acest caz, in locul pedepsei detentiunii pe viata se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 25 de ani si pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima. In aceste cazuri, partea din amenda executata se scade din amenda aplicata pentru infractiunile concurente.

Legislație – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata. Termenul de incercare Art. Fapta prevazuta in alineatul precedent nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita. Eliberarea si schimbarea ldgea Daca actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit varsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial. Sectiunea I Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare.