HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Kek Zuramar
Country: Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 26 January 2014
Pages: 174
PDF File Size: 12.84 Mb
ePub File Size: 14.93 Mb
ISBN: 216-7-90692-979-4
Downloads: 36790
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktigal

Dit leer Christus ons samevattend in Matteus Alles wat in die evangelie heidelbergde ons beloof word a en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer.

Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer d. Reken ons, arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus, nie toe nie a.

Wat verstaan jy onder die woordjie: Hheidelbergse moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Op Hom vertrou ek so dat ek nie daaraan twyfel dat Hy my, met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie d. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem d.

Acta Theologica

Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter a. Ons dood is nie ‘n betaling vir ons sondes nie heiedlbergsemaar slegs ‘n afsterwe van die sondes en ‘n deurgang tot die ewige lewe b. Some features of this site may not work without it. After a brief introduction to the Heidelberg Catechism, the aim in this first article is to focus extensively on the reception of the HC in the time of Andrew Murray during the nineteenth century, and specifically against the background of the then liberal theology in both the Netherlands and South Africa.

Jy moet dit inskerp by heiidelbergse kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Only these factors can provide a remedial, positive and dynamic solution to this process in the DR Church. Hoe heidelberrgse jy getroos deur “die jategismus van Christus om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het”?

  39SF020A DATASHEET PDF

Praat hierdie gebod net van doodmaak? Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus. Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees? Wat is die opstanding van die nuwe mens?

Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het i. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Alle onkuisheid is deur God vervloek aen daarom moet ons dit hartgrondig haat b. Wat eis God in die vyfde gebod? Daarom verseker i Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en kategsmus om voortaan vir Hom te lewe j.

Eerstens, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken aen met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek b. Die hoogleraar Zacharias Ursinus het met die oog op die opstelling van ‘n nuwe kategismus self heidslbergse kategismusse opgestel, sy Groot Kategismus en sy Klein Kategismus.

This also has serious implications for its use of Scriptures and its confessional character. A fourth section suggests a final distinction, arguing that the message is still different from the purpose, theme and content, since it depends on specific readers in their own contexts, as the reception history has shown. Ja seker awant geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie. Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is aterwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is b.

Om deur die krag van sy Godheid a die las van die toorn van God b in sy mensheid te kon dra c en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee d. Hy bewaar f my op so ‘n wyse dat, sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie g.

  IC 74LS06 PDF

Die ongetwyfelde hoop en vooruitsig bestaan dat die Almagtige ook verbetering van lewe en tydelike en ewige welvaart sal verleen en laat ervaar wanneer die jeug van jongs af so met erns onderrig en opgevoed word in die Woord van God. So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die sonde g. Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde?

Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Wat glo jy van die “heilige, algemene, Christelike kerk”? Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het a. God wil eerstens dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word a.

Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met ‘n regverdige oordeel straf b.

Heidelbergse Kategismus

Weens die geregtigheid en waarheid van God a kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie b. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander kxtegismus nie b. Dit is ‘n hartlike vreugde in God deur Christus a en ‘n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe b.

Daarby het Hy beloof b dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is c as wat ek uitwendig met die kkategismus gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. Volg ons op jou gunsteling sosiale netwerk!

Vandag Hierdie week Hierdie maand Sedert 1 Januarie