ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Kazralkis Shakazil
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 10 August 2005
Pages: 41
PDF File Size: 18.25 Mb
ePub File Size: 19.20 Mb
ISBN: 619-6-30049-395-6
Downloads: 37618
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yorg

Princip se moe ovako formulirati: Njegov odgovor je glasio: Njemu je potrebna odreena psihika ravnotea da ne bi izgubio sposobnost djelo vanja; destruktkvnosti to je neophodno za odravanje njegove psihike rav notee ovjeku je vitalno vano kao i ono to slui njegovoj fi zikoj ravnotei. No kad bi to bila priroda muke agresije, ona bi bila vrlo zagonetna s biolo kog stajalita. Vlastita grupa postaje branitelj ljudskog dosto janstva, dolinosti, moralnosti i prava.

Nji hova psihika motivacija moe se opisati kao mjeavina grupne narcisoidnosti, instrumentalne agresije i elje za karijerom i vla u unutar i pomou tog nacionalistikog pokreta. Sigg dolazi do zakljuka: Psiholoki problem koji se destruktivnpsti javlja nije uzrokovanje rata, ve se nalazi u pitanju: Livingston iznosi isti prin cip: Novi oblici ravnotee nikako ne tvore ravnu liniju ovjekova napretka. Zadatak terapeuta je, prvo, pomoi osobi da postane svjesna te smetnje, da shvati kako se razvila i najvaniji omoguiti joj da shvati koji su drugi faktori u nje nom karakternom sistemu i njenoj okolini koji je podupiru i op skrbljuju energijom.

Kada se jednom postigne cilj, agresija i njeni emo cionalni ekvivalenti nestaju. Adolf Hitler, kliniki sluaj nekrofilije Uvodne napomene Hitlerovo porijeklo i rane godine Klara Hitler Alois Hitler Od roenja do este godine Djetinjstvo od este do jedanaeste godine Od jedanaeste do sedamnaeste godine Destruitivnosti Miinchen Primjedba o metodologiji Hitlerova destruktivnost Potiskivanje destruktivnosti Drugi aspekti Hitlerove linosti Odnosi prema enama Nadarenosti i talenti Fasada Nedostaci volje i realizma Epilog: Uz taj uvjet moemo osjetiti ddestruktivnosti je izvorni ovjek doivljavao, koje je egzistencijalne potrebe imao i na koji nain su ljudi ukljuu jui i nas mogli na njih reagirati.

  FUNDAMENTALS OF GD&T BY ALEX KRULIKOWSKI PDF

Danas upotrebljavamo tu rije u smislu efektnog govornika ili prodavaa, ljudxke oznaava nekoga tko uspijeva postii rezultate. Od ponaanja djeaka ludske mladenakim klapama do vojnika u vojsci, mnoga su destruktivna djela poinjena samo 31 zato da netko ne bi izgledao kukavica i zbog sluanja nareenja.

Ali ti uspjesi nisu bili takvi da bi opravdali njihov osjeaj samosigumosti i nepobitnu ispravnost esto manifestiranu u aroganciji; istovremeno je njihova narciso idnost bila anaomija u poreenju s narcisoidnou ovjeka kao to je bio Hitler. Lako je uoiti uzroke tome. Pa ipak, stajalite koje sam ovdje iznio dijele brojni istaknuti znanstvenici iji se cjelovit filozofski po gled razlikuje od prosjenog; posebno mislim na stajalita pale ontologa F.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Normalni ljudi imaju osjeaj morala; izraeno novijim poj mom: To se ne moe postii jedno stavno poboljavanjem materijalnih stanja. No ne smije se precjenjivati taj faktor. No, da bismo promatrali tu pojavu, dsstruktivnosti u kom sluaju ne moramo ostati samo u psihoanalitikoj situaciji. Vojnika koji ubija i osakauje, pilota bombardera koji razara tisue ivota u jednom trenutku, ne na anahomija nuno impuls destruktivnosti ili okrutnosti, ve princip be zuvjetne poslunosti.

O uzrocima rata Najvaniji sluaj instrumentalne agresije je rat.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Zapravo, ispitivanje tuih motiva 30 oskvrnjuje jedan od najrespektiranijih tabua utivosti koji je neophodan budui da utivost ima funkciju svoenja nastanka agresije na minimum. Samo bi manjina bila voljna sudjelovati u ratu obrazloenom takvim ci ljevima.

Ako ovjek krade ili pljaka jer on i njegova obitelj nemaju ni mini malnu koliinu hrane koja im je potrebna, agresija je, jasno, in motiviran fiziolokom neophodnou.

Svaki se pojedinac suoava s istom alternativom; njegova sloboda da ne izabere re gresivno rjeenje u drutvu koje je izabralo upravo to uistinu je ograniena ali ipak postoji. Samo oni koji su proivjeli proces osvjetavanja vanih potisnutih impulsa po znaju prevratniki osjeaj zbunjenosti i smetenosti koji se javlja kao rezultat.

  BELIEVE LIKE A CHILD PAIGE DEARTH PDF

Staljin je pokazivao znakove psihike krize u prvim tjednima nakon njemakog napada Bowlby koji, suprotno, rezoniraju s velikom umjenou da je mir na kooperacija jednako prirodna i osnovna tendencija u ljudskim odnosima kao borba, a opet smatraju rat bitno psiholokim pro blemom. To nije stvar svjesne nevoljnosti pacijenta, nepotenja ili tajanstve nosti; on se brani protiv otkrivanja nesvjesnog materijala, a da pri tom nije svjestan ni materijala, ni svog otpora.

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

Tek potpunim razvojem kapitalizma i ranije, u slinim drutvima kao npr. Povi jest ljudskog roda je uistinu povijest borbe za slobodu, povijest revolucije, od rata za osloboenje Jevreja od Egipana, nacio nalnih ustanaka protiv Rimskog carstva, njemakih seljakih po buna u esnaestom stoljeu do amerike, francuske, njemake, ruske, kineske, alirske i vijetnamske revolucije.

U homo vrsti instinktivna je determinacija dostigla svoje maksimalno smanjenje. Cilj defenziv ne agresije nije strast za unitavanjem destructionve ouva nje ivota. No sigurno je da narcisoidnost nije jedini uzrok tih pojava, o ijim emo drugim vidovima rasprav ljati kasnije.

Nje gov svijet ini mu se osmiljenim a on se osjea sigurnim u svo je ideje jer vidi da se one podudaraju s onim to ga okruuje, ak ako je karta i pogrena, ona ispunjava svoju psiholoku 56 funkciju.

Boja koe ima taj uinak samo ako je kombinirana s bespomo-nou.