ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Nikinos Mezilkis
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 21 August 2008
Pages: 430
PDF File Size: 18.48 Mb
ePub File Size: 13.13 Mb
ISBN: 804-5-81559-776-6
Downloads: 9336
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nekus

Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. Nivo-linija je prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: Temeljni teorem kose aksonometrije jest Pohlkeov teorem: Prodor kugle i torusa 3.

Autorice U Zagrebu V Brdo je topografska ploha. Feature Alert – Plus users can now download classes for offline viewing with different video quality options.

Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati. Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski predavanjq i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Brdo je topografska predavanjaa. Asimptote se mogu dobiti kao u ili perspektivnom kolineacijom: Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1. Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2.

  IRFP150N DATASHEET PDF

Prodor valjka i torusa 2.

Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks. Paralelne ravnine imaju paralelne tragove.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb – Free Download PDF

Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses.

O projiciranju b paralelno koso eojeznice Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem.

To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3. Zadana je duljina polumjera baze r. Konstruirati veliku i malu os elipse. We need your help! Uglata geometrijska tijela zovemo poliedrima. Projiciranje ravninskih likova a Trokut.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Konstruirati presjek plohe ravninom P. Postaviti pravac q p, V q Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija. Konstruirajte presjek predavajja P. Ravnine i zovemo direkcijskim ravninama. Podjela ploha prema broju pravaca: Vrste neraspadnutih prostornih krivulja 4. Presjek realne algebarske plohe je algebarska krivulja n-tog reda.

  IRVIN JALOM PDF

E-SAVJETOVANJA

Please help us to share our service with your friends. Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme. Takva se vrsta prodora zove nepotpun prodor ili zador.

Pravcem q postaviti dirne ravnine. Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Prodor dvaju valjaka Uputa 1.

U ovom primjeru za konstrukciju plohe usjeka s vanjske strane zavoja valjak diramo slijeva, pedavanja za unutarnju stranu zavoja zdesna. Postoji i druga varijanta. Mjerilo Ravnina Okomitost Rotacija Pravilno geometrijsko tijelo 7 Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha.

Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole. O pravilnim geometrijskim tijelima — i Konjugirani promjeri konika Definicija 6. Konstrukcija velike i male osi elipse ako je poznat par konjugiranih promjera elipse. Kotirana projekcija O kotiranoj projekciji. Ravnina koincidencije raspolavlja II.