DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA W GASTRONOMII PDF

English, Gastronomia, GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), Księga HACCP, Language0 comments. Google adsense. Tabela Kaloryczności Produktów (kcal) · Hazard Analysis and Critical Control Point · Dobre Praktyki Produkcyjne · Dobre Praktyki Higieniczne. Nov – directory Nov – directory ekstraklasanet Aug – directory.

Author: Tulrajas JoJorisar
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 7 March 2016
Pages: 164
PDF File Size: 16.47 Mb
ePub File Size: 20.54 Mb
ISBN: 239-4-79165-251-9
Downloads: 46361
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagagore

You can change the cookie settings in your browser.

You’re going to remove this assignment. You will benefit from a team of experienced food gasteonomii consultants and auditors who understand the issues your business faces.

Kodeksu higieny dla margaryn i tuszczw do smarowania, Kodeksu dobrej praktyki higienicznej dla produkcji lodw jadalnych, Przewodnika dobrej praktyki higienicznej dla produkcji mroonej ywnoci, Higieny cukru w europejskim przemyle cukrowniczym Polska Federacja Producentw ywnoci ul. Quality Assurance Poland can offer assistance for food businesses which are implementing or maintaining quality systems. No extra charges for this, prices are all inclusive.

Kodeks ywnociowy Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej, Rakowiecka 37 Warszawa tel. Polish food and feed labeling. Przewodnik dobrej praktyki higienicznej dla przemysu sokw owocowych. Wsplna 30, Warszawa www. Higieny cukru w europejskim przemyle cukrowniczym, The portal can access those files and use them to remember the user’s data, such as their chosen settings screen view, interface language, etc.

Kodeksu dobrej praktyki higienicznej dla produkcji lodw jadalnych, 9. Submitting the report failed. Moliwe jest zastosowanie wprost wskazwek zawartych w ww.

  MANUAL DE CONSTRUCCION EN TIERRA GERNOT MINKE PDF

With Quality Assurance Poland www. Our experienced team of food technologists trained and qualified in food safety auditing, can visit your site providing: Wskazwki dotyczce dobrej praktyki higienicznej dobta produkcji przetworw mlecznych, 5.

Procedura ochrony przed szkodnikami w przemyle spoywczym, Poradnik dla wacicieli sklepw spoywczych do wprowadzania dobrej praktyki higienicznej wewntrznej i kontroli jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych, Fields of science No field of science has been suggested yet. HACCP program do samodzielnego wdraania systemu bezpieczestwa ywnoci z komentarzem praktycznym, We will execute appropriate confidentiality agreements as requested.

Przewodnik opracowywania i wdraania systemu HACCP oraz jego oceny dla przemysu spoywczego i jego kooperantw, 2. High contrast On Off.

Ksika sanitarna rodka transportu, Navigate the page without a mouse You can change the active elements on the page buttons and links by pressing a combination of keys: The Infona portal uses cookies, i.

Change font size You can adjust the font size by pressing a combination of keys: Complete and detailed recommendations, as follows. Przewodnik wdroenia oglnych zasad higieny ywnoci i systemu HACCP w zakadach przemysu makaronowego, 4. Legal services Legal consulting for entrepreneurs interested in the Polish market. We can assist you with the following: Additional information Publication languages: Gwny Inspektor Sanitarny zatwierdzi zgodnie z art.

Przewodnika dobrej praktyki higienicznej dla produkcji mroonej ywnoci, Kopernika 30 Warszawa tel. Polski English Login or register account.

Dobre praktyki zamiast HACCP? Problemy małej gastronomii

Legal consulting for entrepreneurs interested in the Polish market. Our packages will vary depending on the size, complexity and needs of your food businesses. Jzefa Hallera Gdask Poradnik dla hurtowni spoywczych do wprowadzania dobrej praktyki higienicznej i wewntrznej kontroli jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych oraz zasad systemu HACCP Poradnik dla wacicieli sklepw spoywczych do wprowadzania dobrej praktyki higienicznej wewntrznej i kontroli jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych Poradnik dla zakadw ywienia zbiorowego do wprowadzania dobrej praktyki produkcyjnej GMPdobrej praktyki higienicznej GHPwewntrznej kontroli, jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych oraz zasad systemu HACCP Poradnik dla wacicieli piekar i cukierni do wprowadzenia Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMPDobrej Praktyki Higienicznej GHP oraz zasad systemu HACCP.

  LA NONA ROBERTO COSSA PDF

Assign to other user Search user Invite.

Index of /

Gwny Inspektorat Sanitarny ul. There are no hidden ad-on fees.

Post on Dec 23 views. Piekarnia Rejestr temperatur w urzdzeniach chodniczych w sklepie spoywczym i hurtowni Ksika kontroli wewntrznej w sklepie spoywczym i hurtowni z wyjanieniami Rejestr rodkw spoywczych wycofanych z obrotu, Rejestr konserwacji i napraw urzdze i sprztu chodniczego Ksika sanitarna rodka transportu Ksiga reklamacji z wyjanieniami i przykadem Dobra Praktyka Higieniczna w sklepie spoywczym i hurtowni, wzorcowe instrukcje z wyjanieniami Uniwersalna lista kontrolna auditu wewntrznego HACCP.

Handlowo-Usugowa Spdzielnia Samopomoc Chopska ul. Assign yourself or invite other person as author. Rejestr konserwacji i napraw urzdze i sprztu chodniczego, Poradnik dla kierujcych zakadem wdraanie higieniczma HACCP w maych i rednich przedsibiorstwach sektora ywnociowego, 4.

Rejestr rodkw spoywczych wycofanych z obrotu, We will return to you: