BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Faulmaran Vutilar
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 20 April 2015
Pages: 195
PDF File Size: 5.53 Mb
ePub File Size: 16.89 Mb
ISBN: 919-3-57240-645-2
Downloads: 33873
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Diran

Usljed proizvoljno usvojenog stepena zasicenja poglavlje 2. Prva provjera Provjeru vrsimo na osnovu jednakosti: S obzirom na nisku energetsku iskoristenost primarne energije, ovakva postrojenja mogu se smatrati privremenim rjesenjima, koja treba sto prije, cim brkdski steknu neophodni uslovi, zamjeniti objektima za kombinovanu proizvodnju toplotne i elektricne energije. Kotlovi utilizatori namjenjeni su koristenju otpadne toplotne energije, to jest, potpuno ili djelimicno sagorjelih produkata sagorijevanja iz procesa u industriji.

Poznavajuci toplotnu moc goriva, stepen iskoristenja kotla i toplotu koju prima prijemnik toplota, moguce je odrediti kolicinu goriva potrebnu za sagorijevanje u kotlu. I-t dijagram 15 3.

Škotski kotao

Sa povecanjem toplotno kapaciteta lozista specificno toplotno opterecenje pojasa gorionika blago opada. Il se izracunava pomocu specificne toplote vazduha, njegove temperature i viska zraka na kraju kotla.

Ako se cijela kolicina vazduha potrebna za potpuno sagorijevanje utrosi na nepotpuno sagorijevanje goriva tako da ugljik sagori u CO, dobijaju se produkti sagorijevanja u kojima je sadrzaj CO maksimalan, a dodatno se u produktima javlja visak O2 koji nije utrosen za sagorijevajne iz razloga sto se za nepotpuno sagorijevanje trosi puno manje O2 nego za potpuno.

  HCSD SYSTEM PDF

Potpuno sagorijevanje se vrsi u etapama, i to: Oni su najveci po jedinicnoj snazi odnosno kapacitetu produkciji pare ,a po ukupnoj instalisanoj snazi nadmasuju snagu ostalih kotlova.

Pritisak pare u isparivacu imace konstantnu vrijednost samo u slucaju da je produkcija pare u isparivacu jednaka kolicini pare sto izlazi iz isparivaca. Vrijednost pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja: Nesagorjeli leteci koks se lijepi na grejne povrsine kotla ili odlazi sa dimnim gasovima sto predstavlja gubitak toplote.

Kotlovski gubici Loziste mora da zadovolji dva osnovna uslova: Energija dovedena gorivom u loziste koja se iskoristi u kotlu je toplota koju prima prijemnik toplote i koju sa sobom odnosi iz kotla. U zavisnosti od agregatnog stanja u kojem se nalaze reaktanti, razlikuju se homogene reakcije i heteregoene reakcije. Po definiciji, ovaj gubitak je: Kroz ove kanale struji nagore zapaljiva gasna smjesa koja se sastoji od vazduha, produkata sagorijevanja koksnog sloja i produkata djelimicne gasifikacije isparavanje volatila.

Koeficijent konvekcije na strani produkata sagorijevanja Ovaj gubitak se definise kao energija koju sa sobom iz kotla iznose nesagorjele cestice u letecem pepelu u odnosu na ukupnu dovedenu energiju kotlu. To je narocito otezano pri sagorijevanju niskokaloricnih ugljeva, kao sto su domaci ligniti. Potpuno sagorijevanje vrodski sagorijevanjem ugljenika i vodonika uz dovoljnu kolicinu kiseonika.

  LEICA TCRA 1103 PLUS PDF

Škotski kotao – Wikipedija

Na velicinu ovog gubitka uticu sljedeci faktori: Razumije se da se krecemo ka teznji da se pri eksploataciji 4 kotlovskog postrojenja procesi sagorijevanja desavaju uz minimalno potrebnu kolicinu, jer svako povecanje istog dovodi do povecanja izlaznog gubitka u7koji predstavlja gubitke vezane za entalpiju dimnih plinova na izlazu iz kotla.

Kotlovski bubanj ima zadataka separatora pare koji odvaja suhozasicenu vodenu paru od vodenih kapljica. Zone procesa sagorijevanja cvrstog goriva u sloju 1. Po nacinu dejstva mogu biti rekuperativni i regenerativni. Toplotni stepen iskoristenja ACFBC postrojenja cesto je nizi od klasicnih za 3 do 4 procenta zbog toplotnih gubitaka u ciklonu i zbog koristenja niskokvalitetenih goriva.

Kotloiv osnovu projektnog zadatka datog goriva 1.

Ložište (kotao)

Ako temperatura lozista opadne ispod temperature pparni goriva, nastaje gasenje vatre i stvaranje gustog crnog dima. U zoni koja se nalazi ispod svjezeg goriva 2 dolazi do izdvajanja volatila i paljenja sloja. Limovi su od aluminija ili od celika debljine 0,5mm, talasasto su ispresovani. Pri sagorijevanju se razvija toplota, gasovi i vodena para. Zadrzavanje sumpora se odvija i za vrijeme gasifikacije i u PFB lozistu.