BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 MANUAL PDF

View and Download BLAUPUNKT MILANO MP34 operating instructions manual Also for: Valencia mp34, Santa cruz mp34, Brighton mp34, Dresden mp Download BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 service manual & repair info for electronics experts. Blaupunkt Brighton MP34 manuals and user guides for free. Read online or download in PDF without registration.

Author: Brakree Shakakazahn
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 14 December 2012
Pages: 129
PDF File Size: 9.94 Mb
ePub File Size: 14.47 Mb
ISBN: 549-4-41865-302-9
Downloads: 47705
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kaktilar

Druk zo vaak op toets of 8 dat de gewenste instelling op het display wordt weergegeven.

Titels kiezen Druk op een van de toetsen van het pijltoetsenblok 8 om de volgende resp. Snelle zoekdoorloop hoorbaar Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts blaupunky.

The available display op- You can display various types of infor- tions are: Breng het bedieningspaneel weer aan.

Maak uzelf voor het begin van de rit vertrouwd met het apparaat. Cd-wisselaars changers De volgende Blaupunkt-cd-wisselaars kunnen worden aangesloten: Stel het volume in met de toetsen 8. CD-changer mode CD-changer mode Note: Don’t have an account? Gebruik voor de namen van titels en directory’s maximaal 32 tekens inclusief de extensie.

Blaupunkt Bahamas MP34 Manuals

U hoort een waarschuwingstoon: Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Om het instellen te vereenvoudigen wordt het volume in overeenstemming mankal uw instellingen vergroot resp. Blaupunkt cannot guarantee the proper functioning of copy-protected CDs!

  1N4148 FILETYPE PDF

Lees hiervoor het hoofdstuk “MP3-weergave”. You can obtain this cable Blau- Informatie over de behandeling van cd’s, het plaatsen van cd’s en voor de bediening van de cd-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw cd-wisselaar.

Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte “Duur van het brighto instellen” in het hoofdstuk “Radioweergave”. Dit apparaat ondersteunt zoveel gecomprimeerde bestanden als u met uw cdschrijfsoftware kunt aanmaken, onafhankelijk van het feit dat de maximale padlengte bij de ISO standaard op acht is vastgesteld. The device switches off. Display instellen Bij radioweergave hebt u de mogelijkheid om op het display het golfgebied met de geheugenpositie en de tijd of de naam van m34 zender te laten weergeven.

Blaupunkt MP34 Car Stereo System User Manual

Wanneer de door u gekozen cd nog geen naam heeft, verschijnen er acht liggende streepjes underscores op het display. De weergave begint met de eerste cd die de cd-wisselaar herkent.

To open downloaded maanual you need acrobat reader or similar pdf reader program. De instelling voor de volumeverdeling balans en fader worden voor alle audiobronnen samen uitgevoerd.

De cd wordt automatisch naar binnen in de cd-speler getransporteerd. Druk op toets MENU 9. Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het merkbaar vergrendelt.

  DSP E800 PDF

De titels van de cd worden in oplopende volgorde kort weergeven. Don’t show me this message again. Telefoon-audio Wanneer uw autoradio met een mobiele telefoon is verbonden, wordt het geluid van de autoradio bij het opnemen blwupunkt de telefoon onderdrukt en wordt het gesprek weergegeven via de autoradioluidsprekers.

EON stands for En- casts traffic information.

Tips for successful searching: If the sound system receives a traffic announcement during a telephone call, De cd-tekst kan de naam van de uitvoerende, het album of de titel bevatten. A delivery by mail is not possible for technical reason. Daarvoor moet u voor elke bestandsnaam een nummer zetten, bv. Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie.

Ter beveiliging van de autoaccu wordt het apparaat bij uitgeschakeld contact automatisch na een uur uitgeschakeld. Stel de gewenste taal in met de -toetsen 8. If you want to connect an external audio source, you will need an adapter cable. Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen: