ALKOHOLIZM PRACA LICENCJACKA PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu .. poligrobulina, dysproteinemie nikotynizm i alkoholizm wzrost stenia fibrynogenu. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Alkoholizm i Narkomania , nr Górski S. obserwatora, Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Ibidem, s Wietnamczykom przeszkadza też alkoholizm oraz.

Author: Arabei Mikaran
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 9 July 2007
Pages: 487
PDF File Size: 15.53 Mb
ePub File Size: 15.5 Mb
ISBN: 675-7-19294-203-6
Downloads: 88612
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Digore

U czci chorych, szczeglnie z zatorami pochodzenia ttniczego i udarami zatokowymi, patogeneza, a take zlokalizowanie udaru moe by inne.

Znaczny odsetek pacjentw pozostaje w rnym stopniu niepenosprawnoci. Ze wzgldu na mechanizm powstawania udar niedokrwienny dzielimy na udary powstae na skutek zatoru naczy mzgowych oraz na skutek zakrzepu naczy mzgowych.

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu

Chory odzyskuje sprawno pocztkowo w odcinku dalszym. W przypadku gdy chcemy obrci chorego na stron dotknit poraeniem naley skierowa zdrowe rami i licencjaca nad ciaem pacjenta w kierunku obrotu i jak poprzednio dokona podobnego manewru. Ciar zwisajcej bezwadnie rki rozciga i uszkadza torebk stawu barkowego powodujc powikszanie szpary stawowej, a nawet podwichnicie. Poprzez przesuniecie rodka cikoci chorego do przodu terapeuta przenosi pacjenta z siadu do pozycji stojcej.

Konieczna jest pomoc psychiatry. Zwikszaj ruchomo staww klatki piersiowej, przepony, wzmacniaj minie wdechowe i wydechowe oraz zwikszaj pojemno yciow puc. Utrata prawidowego zdolnoci ruchowych, Zaburzenia czucia, Nieotrzymanie moczu i kau, Trudnoci w przeykaniu dysfagia Problemy emocjonalne i psychologiczne, Problemy z rozumieniem, Konsekwencje spoeczne. Pojawiajcy si po udarze niedowad jest konsekwencj odnerwienia lub przerwania kontroli napicia miniowego locencjacka o.

  ACER K132 MANUAL PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu – [DOC Document]

Trzeba jednak pamita, eby chory nie siedzia zbyt dugo, nawet we waciwy sposb. Prevalence and Associations With Diagnostic Status.

Rehabilitacja pacjentw, ktrzy doznali udaru mzgu, to wany element w procesie leczenia. Nasilenie si depresji zaley od indywidualnej oceny sytuacji przez pacjenta oraz jego charakteru przed udarem. Obraz kliniczny udaru niedokrwiennego. Terapeuta zajciowy ma za zadanie nauczy niezalenoci pacjenta w wykonywaniu czynnoci dnia codziennego.

Rozpoczynamy je stajc przy chorym po stronie dotknitej niedowadem. Wedug definicji wiatowej Organizacji Zdrowia z roku udar mzgu to: Rocznie na wiecie z powodu udaru umiera 4,6 mln ludzi, w tym 3,2 mln w krajach rozwijajcych si i 1,2 mln w krajach wysoko uprzemysowionych. Rehabilitacja w stadium kompensacji do okoo 12 miesicy od udaru mzgu. Zginanie i prostowanie nadgarstka.

Mona w ten prosty sposb otrzyma bardzo istotne informacje, wane dla rozpoznania. Pacjent spoglda na wzniesione rce i wykonuje obroty przedramion, rami poraone odwraca na zewntrz, rami zdrowe do wewntrz. Objawy kliniczne krwotocznego udaru mzgu mona podzieli na dwie grupy: O ile sam udar mzgu poprzez specyficzn dynamik obrazu klinicznego i alkogolizm narastania objaww jest procesem trwajcym niezbyt dugo, o tyle jego nastpstwa i powikania mog towarzyszy pacjentowi do koca ycia.

  LUCREZIA BORGIA JOHN FAUNCE PDF

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Zdarza si te, e objawy narastaj stopniowo, w przecigu kilku godzin lub dni. Maksymalne zwikszanie odbieranych informacji, ktre trafiaj do wyszych piter o. Jest to mczce i nie przypomina to chodzenia. Dodatkowym wposaeniem niepenosprawnych osb materace i poduszki przeciwodleynowe, ka ortopedyczne, uchwyty do azienki i ubikacji oraz sprzt do licencjjacka podwieszki, motorki, zestawy bloczkowo-ciarkowe, hantle, ciarki.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Jeeli chcemy uzyska np. Jeeli osignicie qlkoholizm celu jest niemoliwe, to nastpnym zadaniem jest wprowadzenie technik kompensacyjnych, zastpujcych bezpowrotnie utracon funkcj. Ttnica szyjna wewnetrzna a. W nauce chodu hemiplegika wykorzystuje si rwnie techniki PNF: U osb starszych cakowita liczba udarw jest wiksza wrd kobiet ni wrd mczyzn, ale zwizane jest to z faktem, e kobiety yj duej.

Topics Discussed in This Paper. Praw rk terapeuta przyciga pacjenta do siebie, rozcigajc poraon stron ciaa. Zmiany te w koczynach grnych przebiegaj inaczej ni w koczynach dolnych.

Wanym elementem dla prawidowego procesu usprawniania jest zapewnienie choremu odpowiedniej pielgnacji oraz najwyszy moliwy stan higieny ciaa czysto skry, drono drg oddechowych, liicencjacka uoenie pacjenta.