AKTA ACARA KEWANGAN 1957 PINDAAN 1972 PDF

PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Kimuro Zolorg
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 26 July 2004
Pages: 54
PDF File Size: 16.52 Mb
ePub File Size: 11.34 Mb
ISBN: 992-7-37159-783-9
Downloads: 7441
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Togrel

Portal Rasmi Jabatan Perumahan NegaraINFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini. Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia b.

Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri. Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan kewangna sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri. Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan.

  HANAYAMA EQUA SOLUTION PDF

Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1, Had Pinjaman Maksimum RM60, Bekerja dan mempunyai pendapatan d. Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri. Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun.

Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun. Berumur 21 hingga 70 tahun c.

Read wec-4/akta-tatacara-kewangan

Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina. Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i. Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon. Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat. Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan atka pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara.

Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; g. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri. Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja c.

Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d. Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e.

  ACCESS DOCMD.PRINTOUT PDF

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Hubungi Kami Alamat, No. Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 kewngan hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM Hari Ini Jumlah Pelawat Rumah kos rendah – keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur. Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah. Klik di sini untuk muat turun borang permohonan.